НАШАТА МИСИЯ

Да направим чистата енергия достъпна за милиони хора и по този начин да подобрим качеството им на живот. 

Да създадем висококачествени, надеждни, екологични и достъпни системи, използващи възобновяема енергия и по този начин да запазим нашата планета за бъдещите поколения.

История на компанията:

  •  Януари 2009 г. – Основаване. Компанията стартира първите си  проекти в областта на възобновяемите енергийни източници, като вече 13 години оперира на пазара на чистата енергия.
  • 2010 г.  – “Еко Пауър 2009” и SolarPVconsulting” (Белгия), с подкрепата на Българска фотоволтаична асоциация (БФА) организират Първи руско-български соларен бизнес форум, който  се провежда от 12 до 14 октомври в к.к.Златни пясъци. На форума участват руските компании ОАО НПП КВАНТ, НИТОЛ СОЛАР, ХЕВЕЛ СОЛАР, КОНТИ ГРУП, НПО КВИНТЕХ и др. Българският интерес е представен от БФА, фирмите БГ СОЛАРНИ ПАНЕЛИ, СОЛАРПРО, СЪН СЕРВИЗ, ВЕРЕЯ ПЛАСТ, СЕВАТЕХ, НЮ СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИС и други.
  • 2015 г. – “Еко Пауър 2009” разработи иновативен изследователски проект съвместно с международен екип учени. Създадената технология за „Микробиологично излужване на метали от шлаки и нискокачествени руди,  и нанокапсулиране на токсични материали“ е патентована през 2017г.
  • 2020 г. –  Създадена е първата пилотна производствена база за добив на ценни материали от  отпадъци от металургични предприятия и неутрализиране на съдържащи се в тях токсични елементи. 

Медиите за нас:

Eco Power 2009. All Rights Reserved
Translate »